>

Advokat Caroline Brännström

Kompetens, engagemang och ett professionellt bemötande är ledord som jag vill att mina klienter förknippar mig med. Min drivkraft i mitt arbete har alltid varit att ge mina klienter upprättelse och att Du som klient får Dina rättigheter tillgodosedda genom hela processen.

Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Jag har under mina år vid advokatbyrå fått stor erfarenhet av att arbeta med mer komplicerade mål där det funnits hotbilder, hedersproblematik och med mål rörande sexuellt våld. Jag har även specialistkompetens i mål rörande sexuella övergrepp över internet (s.k. grooming), där jag bl.a. företrätt klienter i det första målet i Sverige där en person dömdes för våldtäkt och våldtäkt mot barn över nätet. Jag har även i flera större brottmål företrätt klienter bosatta utomlands och har därför erhållit en särskild kunskap och erfarenhet av att arbeta med mer omfattande mål med internationell anknytning.

I mål rörande familjerättsliga frågor åtar jag mig uppdrag som ombud i mål rörande vårdnad, boende och umgänge samt även mål rörande verkställighet och utdömande av vite. Jag företräder även klienter i mål rörande dessa frågor som har en internationell prägel.

Då jag även företrätt både privatpersoner i egenskap av offentligt biträde eller ställföreträdare samt kommuner i egenskap av ombud i frågor som rör tvångsvård har jag även en gedigen kunskap kring socialrättsliga frågor och mål, och åtar mig uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare i mål rörande LVU, LVM och LPT.

Jag arbetar även med migrationsrätt som offentligt biträde och ombud under asylprocessen.

Jag åtar mig även föreläsningsuppdrag, och jag har bl.a. föreläst vid polishögskolan och för flera ideella organisationer.

Genuint intresse och engagemang som kombineras med ett pedagogiskt bemötande och en trygghet i kontakten med mig som ombud är något som genomgående driver mig i mitt arbete.

  • Vox Advokater AB 2018-07-17
  • Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB 2014-2018
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2014
  • Adding Advice Advokatbyrå AB 2011-2014
  • Advance Advokatbyrå AB 2011-2013
  • Jur.kand. vid Lunds universitet 2011

caroline.brannstrom@voxadvokater.se
+46 72 386 94 03

GBG

Vallgatan 38
411 16 Göteborg
tel. 031-711 60 40

STHLM

Kronobergsgatan 27
112 33 Stockholm
tel. 08-80 01 21