>

Advokat Katrin Jack

Viljan att motverka orättvisor och diskriminering gjorde att jag tidigt visste att jag ville bli jurist. Jag har arbetat på både åklagar- och domstolssidan men fann att jag trivdes bäst i att arbeta för den enskilde och stå upp för dennes rättigheter. Min utgångspunkt är att alla ska få en ärlig chans att bli hörda i processen oavsett om man står åtalad för brott eller utsatts för brott. Mitt mål är klientens mål och det bästa sättet att nå målet är att inkludera klienten i arbetet och bilda ett team tillsammans.

Jag åtar mig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Jag åtar mig även privata försvar när domstolen inte beviljar en offentlig försvarare. Jag tar även uppdrag som offentligt biträde och ställföreträdare i tvångsmål och migrationsmål. Utöver det arbetar jag med vårdnadsmål. Enligt min mening är juridik till för alla och därför är jag ideellt engagerad i mentorprojekt och åtar mig föreläsningsuppdrag.

  • Vox Advokater 2019-
  • Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2018
  • Kennedy Advokatbyrå 2017-2019
  • Crusner Advokatbyrå 2014-2017
  • Notarietjänstgöring 2013-2014
  • Juristexamen 2012
  • Beredningsjurist åklagarmyndigheten, 2011-2013

Språk: assyriska och engelska


katrin.jack@voxadvokater.se
+46 730 82 86 63

GBG

Vallgatan 38
411 16 Göteborg
tel. 031-711 60 40

STHLM

Munkbron 11
Box 2027
103 11 Stockholm
tel. 08-80 01 21

ALINGSÅS

Göteborgsvägen 16
441 43 Alingsås
tel. 0322-16 040