>

Advokat Linn Scholander

Engagemang, erfarenhet och empati är tre ord som sammanfattar varför jag valde att bli advokat. Efter att ha arbetat som åklagare i flera år längtade jag efter att få engagera mig i enskilda personer. I mitt juridiska arbete har jag framför allt fokuserat på brottmål och har lång erfarenhet av att granska förundersökningar och bevisning. Min specialisering inom brottmål är till stor fördel för klienten, oavsett om uppdraget avser offentligt försvar, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.

Under flera år har jag företrätt klienter i många olika, och inte sällan komplicerade, familjemål, gällande vårdnad, boende och umgänge. Jag arbetar också med ärenden som rör tvångsvård, varvid jag även har erfarenhet av att företräda kommuner. Min medkänsla för människor i utsatta situationer är en stor del av min person, både som advokat och privatperson.

  • Vox Advokater AB 2017-10-01
  • Egen verksamhet, Advokat Linn Scholander AB, 2015-10-01
  • Medlem i Advokatsamfundet 2015
  • Biträdande jurist Crusner Advokatbyrå 2013-2015
  • Åklagare 2004-2013
  • Tingstjänstgöring 2002-2004
  • Jur. kand. Göteborgs Universitet 2002

Språk: svenska, engelska, franska

For more information in English, please contact me directly.
Pour plus d’information en français, contactez-moi directement s’il vous plaît.


linn.scholander@voxadvokater.se
+46 70 980 12 40

Göteborg

Götabergsgatan 20 A
411 34 Göteborg
tel. 031-711 47 80

Trollhättan

Staveredsgatan 20
461 31 Trollhättan
tel. 031-711 47 80

ALINGSÅS

Göteborgsvägen 16
441 32 Alingsås
tel. 031-711 47 80