>

Advokat Lydia Hyltén-Cavallius

Det som driver mig i mitt arbete som advokat är mitt genuina intresse för människor och för att kunna göra skillnad för mina klienter. Jag har ett stort engagemang i bemötandet av personer som befinner sig i svåra och utsatta situationer. Att vara empatisk, lyhörd och pedagogisk är ledorden i mitt arbete som advokat.

Jag åtar jag mig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Jag arbetar även med familjerättsliga frågor så som vårdnad, boende och umgänge. Särskilt stor erfarenhet har jag av mål som rör sexualbrott, våld i nära relation och även mål av hedersrelaterad karaktär. Jag har även god kunskap och stort intresse av att arbeta med barn och unga.

Därutöver åtar jag mig även uppdrag inom migrationsrätt samt mål som rör tvångsvård (LVU, LVM och LPT) och har dessutom erfarenhet av att företräda kommuner i dessa ärenden.

Jag åtar mig även föreläsningsuppdrag.

Vid sidan av advokatbyrån arbetar jag ideellt för Föreningen Storasyster, en ideell förening som vänder sig till den som blivit utsatt för sexuella övergrepp. Där jag bistår med att besvara juridiska frågor och funderingar kring sexualbrott och rättsprocesser.

Vox Advokater 2018-06-01

  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2017
  • Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB 2014 – 2018
  • Adding Advice Advokatbyrå, 2013-2014
  • Jur.kand. vid Stockholms universitet, 2013

Språk: svenska och engelska


lydia.hylten-cavallius@voxadvokater.se
+46 72 386 94 13

GBG

Vallgatan 38
411 16 Göteborg
tel. 031-711 60 40

STHLM

Kronobergsgatan 27
112 33 Stockholm
tel. 08-80 01 21