>

Advokat Mia Joleby

Jag har en bred juridisk bakgrund från att ha arbetat på flera advokatbyråer, såväl affärsjuridiska som humanjuridiska, men även på statlig myndighet. Som advokat arbetar jag med vårdnads- och brottmål som särskild företrädare för barn, målsägandebiträde och offentlig försvarare. Jag åtar mig även föreläsningsuppdrag. Sexualmål, hedersrelaterad brottslighet, kopplerimål, vårdnad, boende, umgängesrätt, LVU-mål och internationell privaträtt ingår i min juridiska kärnkompetens.

Jag företräder även klienter som misstänks för brott, eller har utsatts för brott, utomlands.

Som person är jag framförallt medmänniska. Empati, integritet och engagemang för mina klienter och mitt arbete är nyckelord för mig. Jag drivs i mångt och mycket av önskan om att kunna hjälpa de människor som av en eller annan anledning befinner sig i en svår situation.

Vox Advokater 2018-04-03

  • Egen advokatverksamhet, Advokatbyrån Swart & Joleby KB 2015 – 2018
  • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2014
  • Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB 2013 – 2015
  • Legio Advokatfirma AB 2003 – 2008
  • PTS 2008 – 2013
  • Tingstjänstgöring vid Bollnäs tingsrätt 2002 – 2003
  • Bird & Bird Advokat HB 2001- 2002
  • DLA, London, 2000 – 2001
  • Jur.kand. vid Lunds universitet 2000

Språk: svenska, engelska och franska.

For more information in English, please contact me directly.
Pour plus d’information en français, contactez-moi directement s’il vous plaît.

Samarbete avseende svensk/franska ärenden bedrivs med Maître Axel MALDONADO
http://www.avocat-maldonado.fr


mia.joleby@voxadvokater.se
+46 76 897 76 11

GBG

Vallgatan 38
411 16 Göteborg
tel. 031-711 60 40

STHLM

Kronobergsgatan 27
112 33 Stockholm
tel. 08-80 01 21