>

Biträdande jurist Sara Carlsson

Rättspatos är ett ord som definierar mig både som person och jurist. Jag har så länge jag kan minnas stått upp för det jag tycker är rätt och fel samt blivit berörd av orättvisor i samhället. Min drivkraft är att jag med mina personliga egenskaper och min juridiska förmåga kan göra skillnad. Jag är ödmjuk inför det viktiga samhällsuppdrag som mitt arbete innebär och det förtroende jag får i att företräda den enskilde gentemot sin motpart eller statsapparaten. Framgång för mig är att bistå mina klienter i att få en rättvis prövning av sin sak och att dennes rättigheter tillvaratas genom hela processen. Oavsett om ärendet är litet eller stort kommer jag att åta mig uppdraget med stort engagemang och göra mitt yttersta för att göra klientens röst hörd.

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde i migrationsmål, ställföreträdare i tvångsmål, rättegångsbiträde och processuell god man enligt föräldrabalken samt processuell god man enligt äktenskapsbalken. Jag arbetar även som ombud i familjemål rörande vårdnad, boende och umgänge. Härutöver är jag ideellt engagerad och åtar mig föreläsningsuppdrag.

  • Biträdande jurist Vox Advokater 2019
  • Tingstjänstgöring Göteborgs tingsrätt 2018 – 2019
  • Jur.kand. Lunds Universitet 2016
  • Uppsatspraktikant Advokaterna Hurtig and Partners 2016
  • Arbetsplatsanknutet arbete Åklagarmyndigheten 2017

Språk: svenska och engelska.

For more information in English, please contact me directly.

 


sara.carlsson@voxadvokater.se
+46 709 80 12 43

GBG

Vallgatan 38
411 16 Göteborg
tel. 031-711 47 80

STHLM

Munkbron 11
Box 2027
103 11 Stockholm
tel. 08-80 01 21

ALINGSÅS

Göteborgsvägen 16
441 43 Alingsås
tel. 0322-16 040