>

Biträdande jurist Emilie Lagerwall

Empati, medmänsklighet och engagemang är ord som kännetecknar mig såväl professionellt som privat. Efter att ha arbetat för staten i många år ser jag fram emot att hjälpa och stötta enskilda individer som befinner sig i en situation där de behöver det som allra mest.

En stor fördel är att jag har arbetat både som åklagare och domare. Jag har därför bred erfarenhet av många olika typer av mål och jag har god kännedom om hur brottmål hanteras från början till slut.

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i migrationsmål, ställföreträdare i tvångsmål (LVU, LVM och LPT), rättegångsbiträde och processuell god man enligt föräldrabalken samt processuell god man enligt äktenskapsbalken. Jag arbetar även som ombud i familjemål rörande vårdnad, boende och umgänge.

  • Vox Advokater AB, september 2023
  • Tingsfiskal, Alingsås- och Göteborgs tingsrätt, 2020-2023
  • Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige, 2019-2020
  • Åklagare, 2013-2019
  • Tingstjänstgöring Göteborgs tingsrätt, 2012-2013
  • Biträdande jurist Mannheimer Swartling advokatbyrå, 2011-2012
  • Jur. kand. Göteborgs Universitet, 2011

Språk: svenska och engelska.
For more information in English, please contact me directly.


emilie.lagerwall@voxadvokater.se
+46 730 82 86 63

Göteborg

Götabergsgatan 20 A
411 34 Göteborg
tel. 031-711 47 80

Trollhättan

Staveredsgatan 20
461 31 Trollhättan
tel. 031-711 47 80

ALINGSÅS

Göteborgsvägen 16
441 32 Alingsås
tel. 031-711 47 80